Hozzon létre személyreszabott Vyhlásenie o autorstve na mieru

This template was prepared by: JUDr. Igor Demčák, JUDr. Igor Demčák, advokát

Útmutatás

.

Jedná sa o vyhlásenie o autorstve k
Autor Programu:
Meno: , trvale bytom:
Pre účely tohto vyhlásenia sa autorským dielom rozumie počítačový program s názvom názov programu, ktorého základnou funkciou alebo časťou sú: .
Autor vyhlasuje:
Ja, _____, bytom _____, vyhlasujem, že som autor autorského diela.
Mojím tvorivým príspevkom na autorskom diele je .
Potvrdzujem, že meno, dátum narodenia , bytom adresa je oprávnený aj k zmenám (autorského diela).
Pánovi _____, dátum narodenia _____, bytom _____ som udelil súhlas s postúpením výkonu majetkových autorských práv k Programu (autorskému dielu)
Autorské dielo som tvoril k splneniu svojich povinností v zmysle ustanovenia § 90 autorského zákona a nedohodol som žiadne dojednania, ktoré sú odlišné od ustanovenia § 90 autorského zákona.
Záverečné ustanovenia
Toto vyhlásenie robím pre účely postúpenia výkonu majetkových autorských práv k Programu.
V , dňa
______________________________________
_____
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
JUDr. Igor Demčák | JUDr. Igor Demčák, advokát
Show More Elrejtés
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
A rendszer automatikusan értesít az egyezség alapján közelgő határidőkről

Dokumentum letöltése PDF vagy Word fájlként

This Document costs 6.90 € (8.76 € with VAT)

Your Document is Generating, Please Wait.